Nebbet

Nebbet


Nebbet er et atelierfelleskap med 8 atelierrom og et musikkøvingsrom for elektroniske musikere.

Vi har også et fellesverksted for leietakerne og et gallerirom som disponeres av Nebbelux. www.nebbelux.no
Besøksadresse:

Dammyr 12

1605 Fredrikstad